www.newu.pl Witamy w świecie piękna

Dr Antoni Krajewski

Lekarz medycyny estetycznej i absolwent Akademii Medycznej w Łodzi. Od 2012 r. związany jest z Międzyleskim Szpitalem Specjalistycznym w Warszawie, pracuje na Oddziale Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej. Stale uczestniczy w międzynarodowych sympozjach, kursach, konferencjach i szkoleniach. Medycyną estetyczną zajmuje się od 2014 r. Prowadzi liczne szkolenia, jest członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich, a także Association Surgeons of Great Britain and Ireland.