Wavetronic 6000 Touch jest urządzeniem elektrochirurgicznym wysokiej częstotliwości, które 
wytwarza efekty biofizyczne podobne do uzyskiwanych przy zastosowaniu technologii laserowej.
Jest to bezurazowa i delikatna metoda pozwalająca na uzyskanie precyzyjnego cięcia
oraz koagulacji tkanek za pomocą energii elektromagnetycznej paśmie megaherców (MHz).
Ilość ciepła utajonego dostarczonego sąsiednim tkankom w przypadku zakresu megaherców
jest znacznie mniejsza niż w przypadku niskich częstotliwości paśmie kiloherców (kHz).
Sąsiednie tkanki nie ulegają uszkodzeniom termicznym, a wycięty fragment posiada
jakość klasyfikującą go do badania histologicznego,  tak jak w przypadku klasycznego
skalpela chirurgicznego.

Metoda wysokiej częstotliwości zapewnia:
- doskonałą jakość cięcia przy minimalnym krwawieniu,
- szybsze zabliźnianie,
- redukcję blizn przerostowych,
- minimalny dyskomfort pooperacyjny i maksymalne wyniki estetyczne.

Działanie
-wysoka częstotliwość brak uszkodzeń tkanek